مرکز هواشناسی استان هوای امروز کرمان را ابری وپیش بینی کرد در روزهای آینده بر وزش باد وطوفان شن در شرق وجنوب شرق استان افزوده شود.


لینک منبع و پست :هوای کرمان ابری شد/ احتمال وزش طوفان شن در شرق استان
http://www.yjc.ir/fa/news/5546784/هوای-کرمان-ابری-شد-احتمال-وزش-طوفان-شن-در-شرق-استان
1395 منبع : 1395 |هوای کرمان ابری شد احتمال وزش طوفان شن در شرق استان
برچسب ها : ابری ,کرمان ,هوای ,طوفان ,احتمال ,استان ,کرمان ابری ,هوای کرمان